Wilf's Skandinavian Links Page

Back to the International Con List

Denna sida är bara till skandinaviska fansen.
Jag vet att jag skriv bara dålig svenska och jag kan inte skriva danska eller norska. Jag hoppas att det spelar ingen stor roll. Här ger jag en liten del på min web site till mina skandinaviska vänner.

Viktiga Addresser
SF Nyheter

SF-Kalendarium i Norden
SF Basepoint Sweden