Arabic Alphabet

دَنيَل رِخاقد كَرق

B Family

tā
b t t (th/p)
ببب تتت ثثث
ب ت ث
f j e

J Family

gīm ḥā ḫā
ğ (g/j) ḥ (hh) ḫ (ch)
ججج ححح خخخ
ج ح خ
[ p o

D Family

dāl dāl
d d (dh)
ددد ذذذ
د ذ
] `

R Family

rā' zāī
r z (zh/j/si)
ررر ززز
ر ز
v .

S Family

sīn sīn
s (sh)
سسس ششش
س ش
s a
         

دجتال عمبيعر

Ṣ/Ṭ Family

sād ḍād ṭā ẓā
ṣ (ss) ḍ (dd) tt zz
صصص ضضض ططط ظظظ
ص ض ط ظ
w q ' /

'/F Family

ein ġein qāf
ʿ ('eh) ġ (gh) f (v) q (ck)
ععع غغغ ففف ققق
ع غ ف ق
u y t r

K Family

kāf lām
k (c) l (ll)
ككك للل
ك ل
; g

Orphans

mīm nūn
m n h
ممم ننن ههه
م ن ه
l k i

Long Vowels

'alif wāw
ah w (oo) j (ea)
ااا ووو ييي
ا و ي
h , d
         

 

Others

tā marbūtta
e
ةةة
ة
m

Ligatures

lām + alif
s
ﻻﻻﻼ
لا
b

Diacritics

shadda sunkuun
doubled diphong/no vowel
ّ ْ
ّ ْ
X

Short Vowels

fatha damma kasra
a u i
َ ُ ِ
َ ُ ِ
Q E A

Tanwin

fathatan dammatan kasratan
a(n) u(n) i(n)
ً ٌ ٍ
ً ٌ ٍ
W R S
    diphongs: ea = ai, oo = au    

 

Hamza

on line wāw madda alif alif
-v' -d' -c' -v'?- -u' -v'u- -i' -v'i- 'a- 'a- 'u- -a' 'i-
ءءء ؤؤؤ ئئئ آآآ أأأ إإإ
ء ؤ ئ آ أ إ
x c z N H Y
       
v: vowel, d: diphong, c: consonant ?: not u or i