Báo cáo ngân sách

gồm

1/ bản tóm tắt 

              và 2/ phần báo cáo chi tiết 

 

01-03-2016
 

 

 

Home
Up
Giới thiệu Học bổng Phạm Kiêm Âu
Các nhà tài trợ
Các em nhận Học bổng
Báo cáo ngân sách

 

1/ TÓM TẮT  

 

Năm học

Nhận

(-) Cấp

(=) C̣n

94 - 95 / 98 - 99

500usd

500usd

00

1999 - 2000

500usd

500usd

00

2000 - 2001

700usd

600usd

100usd

 

Năm học

Nhận

(+) Năm học trước c̣n

(=) Tổng cộng

(-) Cấp

(=) Cho năm học sau

2001 - 2002

     965usd + 50.000đ

100usd

    1.065usd + 50.000đ

925usd

      140usd + 50.000đ

2002 - 2003

   1.075usd + 100.000đ

140usd + 50.000đ

1.225usd

900usd

325usd

2003 - 2004

1.150usd + 100.000đ

325usd

1.472usd + 100.000đ

725usd

750usd + 100.000đ

 

Năm học

Năm học trước c̣n

(-) Cấp

(=) C̣n

(+) Nhận thêm

(=) Dồn cho năm học sau

2004 - 2005

750usd  +  100.000đ

700usd

50usd + 100.000đ

1.365usd  +  500.000đ

1.455usd

2005 - 2006

1.455usd

950usd

505usd

1.100usd  + 1.100.000đ

1.675usd

2006 - 2007

1.675usd

1.225usd

450usd

900usd + 1.600.000đ

1.450usd

2007 - 2008

1.450usd

1.375usd

75usd

1.772usd + 6.400.000đ

2.247usd

2008 - 2009

2.247usd

1.745usd

502usd (=9.000.000đ)

 

 

 từ tháng 10.2009

 

 

502usd (=9.000.000đ)

1.110usd+ 10.827.900đ

1.110usd + 19.827.900đ

 

Năm học

Quỹ hiện có

(-) Cấp

(=) C̣n

(+) Nhận thêm

Tổng cộng

cho năm học sau

2009 - 2010

1.110usd + 19.827.900đ

32.000.000đ

460usd+ 170.000đ

1.865usd + 115gbp + 50eur + 15.620.000đ

2.325usd + 115gbp + 50eur + 15.790.000đ

2010 - 2011

2.325usd + 115gbp + 50eur + 15.790.000đ

55.000.000đ 665usd + 64.000đ 675usd + 14.100.000đ +  127gbp + 400cad 1.340usd + 14.164.000đ + 127gbp + 400cad
2011 - 2012 1.340usd + 14.164.000đ + 127gbp + 400cad 44.000.000đ

500usd + 34.000đ

1.700usd + 24.600.000đ + 93gbp  2.200usd + 24.634.000đ + 93gbp

2012 - 2013

2.200usd + 24.634.000đ + 93gbp 63.000.000đ

500usd + 230.000đ

338gbp + 200usd + 15.800.000đ 338gbp + 700usd + 16.030.000đ

2013 - 2014

338gbp + 700usd + 16.030.000đ 31.500.000đ 400usd + 2.696.000đ 100usd + 14.800.000đ + 666gbp 500usd + 17.496.000đ + 666gbp
2014 - 2015 500usd + 17.496.000đ + 666gbp 42.000.000đ 300usd + 755.000đ 100usd + 18.300.000đ + 644gbp 400usd + 19.055.000đ + 644gbp
2015 - 2016 400usd + 19.055.000đ + 644gbp        

 

2/ BÁO CÁO CHI TIẾT

 

Năm học 2015-2016

C̣n lại từ năm học 2014-2015

300 USD + 755.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (6/2015)

2.500.000 VND

Bà Nguyễn Kim Oanh (6/2015)     

   300.000 VND

Cô Jennifer Whiteley (7/2015)

29 GBP

Cavendish Ward - Manchester (8/2015)

96 GBP

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (9/2015)

2.500.000 VND

Ông Nguyễn Gia Khanh (10/2015)

6.000.000 VND

Các Bà L. & M. Đ. (11/2015)

1.000.000 VND

Ông Lê Bá Tâm (11/2015)

1.000.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2015)

2.500.000 VND

Ông James C. Bruin (12/2015)

30 GBP

M.T.N.V. (12/2015)

400 GBP

Blake Ward - Manchester (1/2016)

89 GPB

Bà Vơ Hiệu  (1/2016)

50 USD

Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (2/2016)

50 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2016)

2.500.000 VND

   

     

        

 

Năm học 2014-2015

C̣n lại từ năm học 2013-2014

400 USD + 2.696.000 VND

ka (5/2014)

1.000.000 VND

Bà Nguyễn Kim Oanh (5/2014)     

   300.000 VND

Ông Đinh Bá Tiến (6/2014)     

    2.000.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (6/2014)

2.500.000 VND

Cô Jennifer Whiteley (7/2014)

28 GBP

Ông Ian Michael Holland (7/2014)

25 GBP

Cavendish Ward - Manchester (8/2014)

95 GBP

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (9/2014)

2.500.000 VND

Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (9/2014)

50 USD

Ông Nguyễn Minh Chính (11/2014)

20 USD

Bà Lê thị Lương Tâm (11/2014)

30 USD

Các Bà L. & M. Đ. (11/2014)

1.000.000 VND

Ông James C. Bruin (12/2014)

30 GBP

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2014)

2.500.000 VND

M.T.N.V. (12/2014)

400 GBP

Blake Ward - Manchester (1/2015)

88 GPB

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2015)

2.500.000 VND

Ông Đinh Bá Tiến (3/2015)     

    500.000 VND

 

Tổng cộng:                        500 USD  + 666 GBP + 17.496.000 VND

Đổi theo hối suất tỷ giá ngày 21.5.2015 (tiền USD) và ngày 02.4.2015 (tiền GBP):

          (200 USD x 21.400 = 4.280.000 VND) + (666 GBP x 31.500 = 20.979.000 VND) +  17.496.000 VND  =  42.755.000 VND

Tháng 5/2015, vào dịp Lễ Tổng kết năm học 2014-2015,  Quỹ Học bổng đă cấp

84 học bổng, mức 500.000 VND /suất

cho học sinh tại 21 trường Trung học Cơ sở thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

       Tổng chi:                                        42.000.000 VND.

C̣n lại cho năm học sau:               300 USD + 755.000 VND 

  

 

Năm học 2013-2014

C̣n lại từ năm học 2012-2013

500 USD + 230.000 VND  

ka (5/2013)

1.000.000 VND

Bà Nguyễn Kim Oanh (5/2013)

300.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (6/2013)

2.500.000 VND

Cô Jennifer Whiteley (7/2013)

27 GBP

Bà Phạm Bạch Yến (7/2013)

100 USD

Cavendish Ward - Manchester (8/2013)

94 GBP

Một học sinh cũ - ĐK, 12C1, 70-71 (8/2013)

50 USD

Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (8/2013)

50 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (9/2013)

2.500.000 VND

Một chuyên viên Vật lư trị liệu - Stepping Hill (9/2013)

100 GBP

Ri Rốt - Do Dan (11/2013)

1.000.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2013)

2.500.000 VND

Ông Lê Bá Tâm (12/2013)

1.000.000 VND

Ông James C. Bruin (12/2013)

30 GBP

Blake Ward - Manchester (1/2014)

87 GPB

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2014)

2.500.000 VND

Ông Nguyễn Gia Khanh (4/2014)

2.500.000 VND

Tổng cộng:                        700 USD  + 338 GBP + 16.030.000 VND

Đổi theo hối suất tỷ giá ngày 08.4.2014 (tiền GBP) và ngày 21.5.2014 (tiền USD):

          (300 USD x 21.120 = 6.336.000 VND) + (338 GBP x 35.000 = 11.830.000 VND) +  16.030.000 VND  = 34.196.000 VND

Tháng 5/2014, vào dịp Lễ Tổng kết năm học 2013-2014,  Quỹ Học bổng đă cấp

63 học bổng, mức 500.000 VND /suất

cho học sinh tại 21 trường Trung học Cơ sở thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

       Tổng chi:                                        31.500.000 VND.

C̣n lại cho năm học sau:               400 USD + 2.696.000 VND 

 

 

Năm học 2012-2013

C̣n lại từ năm học 2011-2012

500 USD + 34.000 VND  

Một dược sĩ ở Manchester (5/2012)

   3.300.000 VND

Một phụ tá Vật lư trị liệu ở Manchester (5/2012)

       3.300.000 VND

Bà Anh Nguyen (5/2012)

      3.300.000 VND

Bà Nguyễn Kim Oanh (5/2012)

100.000 VND

ka (5/2012)

1.000.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (6/2012)

2.500.000 VND

Ông Lê Bá Tâm (6/2012)

50 USD

Ông Trần Huy Đức (6/2012)

1.000.000 VND

Nhóm Lữ quán Trưng Trắc Quốc Học (7/2012) :

       1.350 USD

          Ông Bà Hồ Sĩ Long

                             500 USD     

          Ông Bà Trần Minh Tâm

                             100 USD

          Bà Nguyễn Tống Cẩm Linh

                               50 USD

          Ông Bà Viễn Ngô và Mai Tuyết

                               50 USD

          Ông Bà Nguyễn Tuấn Linh

                               50 USD

          Ông Lê Đ́nh Quy

                               25 USD

          Ông Nguyễn Thiện Sơn

                               50 USD

          Ông Bà Vơ Hồng Ân

                               50 USD

          Bà Đặng Hạnh

                               20 USD

          Ông Bà Nguyễn Viết Sơn

                               30 USD

          Ông Nguyễn Minh Chính

                               20 USD

          Ông Bùi Thân

                               40 USD

          Bà Nguyễn Sương Sương

                               30 USD

          Cô Nguyễn Xuân Mai

                               20 USD

          Ông Nguyễn Kim Quốc

                               20 USD

          Một nhà tài trợ đề nghị không nêu tên

                               30 USD

          Bà Lê Thị Lương Tâm

                               30 USD

          Ông Trương Định

                               50 USD

          Ông Nguyễn Đức Vinh

                             100 USD

          Ông Nguyễn Thành

                               50 USD

          Bà Kim Chi Steger

                               35 USD

Bà Chế Hồng Yến (7/2012)

50 USD

Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh (7/2012)

                      400.000 VND

Bà Tracy Phạm (7/2012)

200 USD

Một nhà tài trợ đề nghị không nêu tên (7/2012)

200.000 VND

Cavendish Ward - Manchester (8/2012)

93 GBP

Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (8/2012)

50 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (9/2012)

2.500.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2012)

2.500.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2013)

2.500.000 VND

Ông Đinh Bá Tiến (3/2013)     

    2.000.000 VND

Tổng cộng:                        2.200 USD  + 93 GBP + 24.634.000 VND

Đổi theo hối suất Ngân Hàng Vietcombank ngày 14.05.2013:

          (1.700 USD x 20.900 = 35.530.000 VND) + (93 GBP x 32.967 = 3.066.000 VND) +  24.634.000 VND  =  63.230.000 VND

Tháng 5/2013, vào dịp Lễ Tổng kết năm học 2012-2013,  Quỹ Học bổng đă cấp

126 học bổng, mức 500.000 VND /suất

cho học sinh tại 21 trường Trung học Cơ sở thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

       Tổng chi:                                        63.000.000 VND.

C̣n lại cho năm học sau:               500 USD + 230.000 VND 

 

 

Năm học 2011-2012

C̣n lại từ năm học 2010-2011

665 USD + 64.000 VND

Bà B. Gutmann & bà A.Molag (5/2011)

3.000.000 VND

Cô Nguyễn Ái Việt (5/2011)

25 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (6/2011)

2.500.000 VND

Cavendish Ward - Manchester (8/2011)

92 GBP

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (9/2011)

2.500.000 VND

Bà Nguyễn Kim Oanh (9/2011)

100.000 VND

Ông bà Hồ Sĩ Long (9/2011)

500 USD

Một phụ tá Vật lư trị liệu ở Manchester (9/2011)

35 GBP

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2011)

2.500.000 VND

Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (12/2011)

50 USD

Ông James C. Bruin (12/2011)

1.000.000 VND

Bà Phạm Bạch Yến (2/2012)

100 USD

Bà Nguyễn thị Ngọc Nữ (2/2012)

100 CAD

Bà Le Vi Nha Cindy (2/2012)

50 CAD

Bà Vơ thị Sẽ (2/2012)

50 CAD

Bà Phạm thị Minh Phương (2/2012)

200 CAD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2012)

2.500.000 VND

Tổng cộng:                        1.340 USD  + 127 GBP + 400 CAN + 14.164.000 VND

Đổi theo hối suất Ngân Hàng Vietcombank ngày 15.05.2012:

          (800 USD x 20.800 = 16.640.000 VND) + (40 USD x 20.790 = 831.000 VND) + (127 GBP x 32.895 = 4.178.000 VND) +  (400 CAN x 20.553 = 8.221.000) + 14.164.000 VND  =  40.034.000 VND

Tháng 5/2012, vào dịp Lễ Tổng kết năm học 2011-2012,  Quỹ Học bổng đă cấp

88 học bổng, mức 500.000 VND /suất

cho học sinh tại 22 trường Trung học Cơ sở thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

       Tổng chi:                                        44.000.000 VND.

C̣n lại cho năm học sau:               500 USD + 34.000 VND 

 

Năm học 2010-2011

C̣n lại từ năm học 2009-2010

170.000 VND và 460 USD

Ông bà Nguyễn Tuấn Linh (4/2010)     

  120 USD

Ông bà Hồ Sĩ Long (6/2010)  

 500 USD

Ông Nguyễn Minh Chính (6/2010)

20 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh (6/2010)

100.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (6/2010)

2.500.000 VND

Ông Lê Nguyên Thọ (6/2010)

100 GBP

Ông bà Nguyễn Tống Cẩm Linh (6/2010)

100 USD

Bà Phạm Bạch Yến (7/2010)

100 USD

Một cựu sinh viên Đ.H.Khoa học Huế - Tạo tác 1 (7/2010)

2.500.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (9/2010)

2.500.000 VND

Ông James C. Bruin (12/2010)

1.000.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2010)

2.500.000 VND

Ông Đặng Bá Phổ (1/2011)

     50 EUR 

Một học sinh cũ - ĐK, 12C1, 70-71 (1/2011)

50 USD

Ông bà Lê Bá Tâm (1/2011)

1.020.000 VND

Ông bà Hồ Sĩ Long (2/2011)  

500 USD

Ông bà Nguyễn Viết Sơn (2/2011)

50 USD

Ông bà John - Trang Righi (2/2011)

100 USD

Cháu Nguyen Hong An (2/2011)

25 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2011)

2.500.000 VND

Ông Đinh Bá Tiến và gia đ́nh (3/2011)     

    1.000.000 VND

Cô Beth Winchester (3/2011)

15 GBP

Ông bà Trần Minh Tâm (3/2011)

100 USD

Ông bà Viễn Ngô - Mai Tuyết (3/2011)

100 USD

Ông bà Robert - Kim Chi Steger (4/2011)

100 USD

Tổng cộng:                         2.325 USD + 115 GBP + 50 EUR + 15.790.000 VND

Đổi theo hối suất Ngân Hàng Vietcombank ngày 16.05.2011:

          (1660 USD x 20.520 = 34.063.000 VND) + (115 GBP x 32.800 = 3.772.000 VND) + 

          (50 EUR x 28.790 = 1.439.000 VND) + 15.790.000 VND  =  55. 064. 000 VND

Tháng 5/2011, vào dịp Lễ Tổng kết năm học 2010-2011,  Quỹ Học bổng đă cấp

110 học bổng, mức 500.000 VND /suất

cho học sinh tại 22 trường Trung học Cơ sở thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

       Tổng chi:                                        55.000.000 VND.

         C̣n lại cho năm học sau:               665 USD và 64.000 VND 

 

 

Năm học 2009-2010

Các đóng góp     từ 1-10-2009

 

C̣n lại từ năm học 2008-2009

9.000.000 VND

Ông Đinh Bá Tiến (9/2009)     

  500.000 VND

Bà Nguyễn Kim Oanh (10/2009)  

 100.000 VND

Ông  James C. Bruin (12/2009)

900.000 VND (30 GBP)

Ông bà Hồ Sĩ Long (12/2009)    

200 USD

Ông bà Robert - Kim Chi Steger (12/2009)

100 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (12/2009)

2.500.000 VND

Ông bà Nguyễn Tống Cẩm Linh (1/2010)

100 USD 

Ông bà Trần Minh Tâm (1/2010)

50 USD

Bà Chế Hồng Yến (1/2010)

50 USD

Ông bà Nguyễn Thiện Sơn (1/2010)

50 USD

Ông bà Nguyễn Viết Sơn (1/2010)

30 USD

Bà Faye Ferranti (1/2010)

20 USD

Một số thân hữu ở Dallas (1/2010)

210 USD

Bà Tracy Pham (2/2010)

100 USD

Ông Đinh Bá Tiến và gia đ́nh (2/2010)

1.000.000 VND

Nhà xóm 4, Phú Thượng (từ 1/2009 đến 12/2009)

2.827.900 VND

Ông bà Vơ Hiền Trang - Diệu Hương (3/2010)

200 USD

Một học sinh cũ - ĐK, 12C1, 70-71 (3/2010)

500.000 VND

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (3/2010)

2.500.000 VND

Tổng cộng:                                 19.827.900 VND + 1.110 USD

Tháng 5/2010, vào dịp Lễ Tổng kết năm học 2009-2010,

 Quỹ Học bổng đă cấp

64 học bổng, mức 500.000 VND /suất

cho học sinh tại 16 trường Trung học Cơ sở thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

       Tổng chi:                                        32.000.000 VND.

C̣n lại cho năm học sau:                170.000 VND và 460 USD 

 

 

Năm học 2008-2009

Với số tiền: 2.247 USD, và tiếp theo thông báo tháng 7/2008,  Quỹ Học bổng 

- đă cấp vào tháng 8/2008: 

        27 học bổng toàn phần, mức 50 USD   mỗi học bổng

          9 học bổng bán phần,  mức 25 USD   mỗi học bổng

                                                     thành tiền là:        1.575 USD

          +  500 tập vở 200 trang cho 10 đơn vị trường:   170 USD

                                                      TỔNG CHI        1.745 USD

- c̣n lại         502 USD     #   9.000.000 đồng

                   (tỷ giá ngày 1-10-2009: 1 USD # 17.842 đồng)

 

 

Năm học 2007-2008

Với số tiền: 1.450 USD, và tiếp theo thông báo tháng 5/2007, Quỹ Học bổng 

       - đă cấp vào tháng 8/2007:  24 học bổng toàn phần, mức 50 USD  (800.000 VND) mỗi học bổng

                                                  7 học bổng bán phần, mức 25 USD (400.000 VND) mỗi học bổng

                     TỔNG CHI           1.375 USD

        - c̣n lại                                  75 USD                            

 

Thời điểm cuối 2006 và đầu 2007,  nhận thêm tài trợ của

 

C̣n lại sau khi cấp học bổng:

75 USD

Ông Đinh Bá Tiến 

 50 USD

Ông James C. Bruin (12/2006)

50 USD

Một học tṛ cũ của Thầy (1/2007) 

200 USD

Bà Phạm Bạch Yến (2/2007)

200 USD

Ông bà Vơ Hiền Trang - Diệu Hương (4/2007) 

100 USD

Ông bà Hoàng Phủ Ngọc Tường

1.000.000 VND (65 USD)

Con cháu của thầy Phạm Kiêm Âu (4/2007)

1.200.000 VND (75 USD)

  

Và từ tháng 9/2007, nhận thêm tài trợ của:

 

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

100.000 VND (5 USD)

Các con cháu của thầy Phạm Kiêm Âu (8/07)

150 USD

Cô Nguyễn Ái Việt

50 USD

Cô Sarah Kivell (11/2007)

50 USD

Ông Đặng Bá Phổ (12/2007)

50 Euros (72 USD)

Ông James C. Bruin (12/2007)

50 USD

Bà Phạm Bạch Yến (1/2008)

100 USD

Ông bà Lê Minh Tường (3/2008)

100 USD

Con cháu của thầy Phạm Kiêm Âu (3/2008)

2.000.000 VND (125 USD)

Bà K.Schmid & bà B.Gutmann (4/2008)

2.000.000 VND (125 USD)

Ông bà Vơ Hiệu - Túy Ngọc (5/2008)

50 USD

Ông bà Vơ Hiền Trang - Diệu Hương (6/2008)

200 USD

Bà Kim Đinh  (8/2008)

100 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh (8/2008) 

100.000 VND (5 USD)

Cô Nguyễn Ái Việt  (8/2008)

50 USD

Gia đ́nh thầy Phạm Kiêm Âu (8/2008)

100 USD

 

Tổng cộng:                                    2.247 USD  dành cho NK 2008-2009

 

 

Năm học 2006-2007

Với số tiền: 1.675 USD, và tiếp theo thông báo tháng 5/2006, Quỹ Học bổng 

- đă cấp   23 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng

                 và 3 học bổng bán phần, mức 25 USD mỗi học bổng

                 TỔNG CHI:     1.225 USD

- c̣n lại                               450 USD

 

- và nhận thêm (1.000 USD) tài trợ của

 

C̣n lại sau khi cấp học bổng

450 USD

Bà Đ. Wadhwani

50 USD

Ông bà Vơ Hiệu - Túy Ngọc

50 USD

Ông bà Hồ văn Lê

100 USD

Ông Lê Nguyên Thọ

1.500.000 VND

Ông bà Lê Minh Tường

100 USD

Ông bà Vĩnh Nhu

200 USD

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

California Wines & Co.

50 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

100.000 VND

Ông bà Vơ Hiền Trang - Diệu Hương

100 USD

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu

50 USD

 

Tổng cộng                        1.350 USD và 1.600.000 VND

                                         ( # 1.450 USD) cho NK 2007-2008

 

 

Năm học 2005-2006

Với số tiền: 1.455 USD, tiếp theo thông báo tháng 5/2005, Quỹ Học bổng  

        - đă cấp 19 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng

                     TỔNG CHI             950 USD

         - c̣n lại:                             505 USD

 

            và  nhận thêm tài trợ của

 

C̣n lại sau khi cấp học bổng:

505 USD

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

100.000 VND

Ông bà Hồ văn Lê

100 USD

California Wines & Co.

 50 USD

Ông bà W. Schaefer

500 USD

Ông bà Vĩnh Nhu

200 USD

Bà E.Meier & bà B.Gutmann

1.000.000 VND

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu

50 USD

 

           Tổng cộng                        1.675 USD cho NK 2006-2007

 

 

Năm học 2004-2005

Với số tiền: 750 USD + 100.000 VND , và tiếp theo thông báo ngày 5/06/2004, Quỹ Học bổng

      - đă cấp 14 học bổng toàn phần mức 50 USD mỗi học bổng

                     TỔNG CHI                700 USD

       - c̣n lại                                      50 USD + 100.000 VND

 

Từ tháng 7/2004, nhận thêm tài trợ của

 

C̣n lại sau khi cấp học bổng

50 USD + 100.000 VND

Ông Vĩnh Nhu 

300 USD

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Ông Bà Wil Schaefer

 500 USD

Ông Đinh Bá Tiến

50 USD

California Wines & Co.

50 USD

Gia đ́nh anh Lê Tường Thụy

100 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

100.000 VND

James, Dave & Joanne

15 USD

Bà Ngô thị Anh Đào

400.000 VND

Ông bà Lê Bá Tâm 

100 USD

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu  

50 USD

 

             Tổng cộng                       1.455 USD cho NK 2005-2006

 

 

Năm học 2003-2004

Với sự tài trợ của:

 

Năm học 2002-2003 c̣n

325 USD

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Ông bà Wil Schaefer

500 USD

Ông bà Hồ văn Lê

100 USD

Cô Đặng Thụy Vivian

 200 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

100.000 VND

Ông Lê Tường Thụy

100 USD

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu

50 USD

 

TỔNG THU                     1.475 USD + 100.000 VND
       đă cấp 14 học bổng toàn phần,
mức 50 USD mỗi học bổng
            và
1 học bổng bán phần mức 25 USD mỗi học bổng
                    TỔNG CHI                725 USD
   

 C̣n lại       750 USD + 100.000 VND cho  NK 2004-2005

 

 

Năm học 2002-2003

Với sự tài trợ của:

 

Năm học 2001-2002 c̣n

140 USD + 50.000 VND

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Ông bà Wil Schaefer

500 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

100.000 VND

Ông Vĩnh Nhu

200 USD

Các anh Đinh Bá Tiến & Lê Tường Thụy

35 GBP

Ông Bà Nguyễn Phú Thiện

50 USD

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu

75 USD

 

TỔNG THU:                                                  1.225 USD

           (1.165 USD + 35 GBP + 150.000 VND) theo tỉ giá:

                    1 GBP # 1.4 USD, và 1 USD # 15.200 VND
    đă cấp 18 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng
                  TỔNG CHI                           900 USD
  

C̣n lại                 325 USD cho NK 2003-2004.

 

 

Năm học 2001-2002

Với sự tài trợ của:

 

Năm học 2000-2001 c̣n

100 USD

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Ông Wil Schaefer

500 USD

Bà Định Wadhwani

50 USD

Ông Alan Cliff

10 GBP

Ông bà Vơ Hiệu - Túy Ngọc

100 USD

Bà Nguyễn Kim Oanh

50.000 VND

Ông Roy Chhung

35 GBP

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu

50 USD

 

TỔNG THU                                 1.065 USD + 50.000 VND

        (1000 USD + 45 GBP + 50.000 VND) theo tỉ giá:

                1 GBP # 1.4 USD, 1 USD # 15.000 VND
    đă cấp 14 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng
              và 9 học bổng bán phần, mức 25 USD mỗi học bổng
                         TỔNG CHI                 925 USD
   

C̣n lại              140 USD và 50.000 VND cho NK 2002-2003

 

 

Năm học 2000-2001

Với sự tài trợ của:

 

Bà Đinh thị Kim Phụng

100 USD

Ông Wil Schaefer

500 USD

Các con của thầy Phạm Kiêm Âu

100 USD

 

TỔNG THU                                                   700 USD
      đă cấp 12 học bổng toàn phần,
  
         mỗi học bổng là 700.000 VND (1 USD # 1.400 VND)
                          TỔNG CHI                         600 USD
  

  C̣n lại                     100 USD cho NK 2001-2002.

 

 

Năm học 1999-2000

Với sự tài trợ của Ông Wil Schaefer 500 USD,

Ban Liên lạc Cựu Học Sinh Đồng Khánh Huế (thay mặt Quỹ Học Bổng Phạm Kiêm Âu)
đă cấp 10 học bổng (toàn phần) cho các em trường Nguyễn Huệ, Bán Công, Vỹ Dạ, Nguyễn Du và Hai Bà Trưng
TỔNG CHI    500 USD

 

 

Các năm học 1994-1995 đến 1998-1999:

Đă sử dụng 500 USD -

- tiền đóng góp của các học sinh cũ muốn xây mộ cho thầy Phạm Kiêm Âu (10/1994) -

cho các em học sinh trường Hai Bà Trưng như sau :

2 học bổng toàn phần x 50 USD  x  5 năm = 500 USD.

                         

   

 Home Up Giới thiệu Học bổng Phạm Kiêm Âu Các nhà tài trợ Các em nhận Học bổng Báo cáo ngân sách

Học bổng Phạm Kiêm Âu:

HocbongPhamKiemAu@gmail.com

maothu.nguyen@googlemail.com

phamatu@gmail.com

 

Xin gửi các đóng góp về:

                                     Phạm Anh Tú

Địa chỉ:                        68 Lê Lợi Huế,

Số điện thoại cố định:  (84) (54) 3 825382

Số điện thoại di động:  0989077625

E-mail:                         phamatu@gmail.com