Pobal na hÉireann

Céad míle fáilte romhat!


Seadh! Tá failte romhat do ár suiomh idirlín. Tá súil againn go mbainfidh tú suilt as, go háirithe, más mian leat an domhain a bheith nios fearr agus nios samhailte.

Cuirfear Gaeilge ar fad ar an suiomh de reir a cheile.


Óir cá fearrde do dhuine an domhan go léir a ghnóthú agus é féin a chailleadh agus a ligean ar ceal? Oir cibé ar nár leis mise agus mo bhriathra, is nár le Mac an Duine eisean nuair a thiochaidh Sé ina ghlóir féin agus i nglóir an Athar agus na n-aingeal naofa.
(Lúcás 9:25-226)
Cuimhnigh


Cuimhnigh a Mhaighdean Mhuire róghrámhar, nár chualathas trácht ar éinne riamh a chuir é féin faoi do choimirce ná a d'iarr cabhair ort ná a d'impigh d'idirghuí is gur theip tú air.
Lán de mhuinín asat, dá bhrí sin, rithimse chugat, a Mhaighdean na maighdean is a Mháthair. Is chugatsa a thagaim, is os do chomhair a sheasaim, i mo pheacach bocht atuirseach.
Ó a Mháthair an Aonmhic, ná diúltaigh do m'urnaithe ach éist leo go trócaireach agus freagair iad. Ámén


Tá an suiomh seo tiomnaighthe go umhal do Mhaighdean Mhuire gan Smál.
Paidir Naomh Micheál Árdaingeal

le Pápa Leon XIII
A Naoimh-Mícheál Árdaingeal cosain sinn i n-am an chatha, bí mar dhídean againn in aghaidh urchoírde agus chealgaireachta an diabhail.

Go mbagruighidh Dia air, athchuinghimíd go humhal. Agus dean-sa a cheannphuirt na sluaighte neamhdha an t-aidhbheirseoir céadna a theilgean síos síos go hifreann, tré chómhacht Dé, agus ina theannta sin na hainsoioraid eile atá ag imtheacht ar fuaid an domhain le fonn anamnacha a chuir i mbealach a gcaillte. Áméin.


Cuirimid Pobal na hÉireann faoi cosaint Naomh Micheál Árdaingeal.

Tá taca airgeadas a dhith orainn le nár gcúspoirí a bhaint amach. Tá léirthuisint againn ar gach bronntanas, beag nó mór. An dtabhairfidh tú cuidiu lamha leis an obair riachtanacht de seirbhis náisiúntá atá le déanamh?


Déan ceangal linn


You can become a volunteer reporter bringing us news from your local community. Click on the above link, we want to hear from you. We will publish suitable news items on the News Page on this website.
Forógra
The Pobal na h-Éireann Manifesto is a vision, a blueprint, a plan for a new Catholic Ireland, which draws inspiration from Catholic Social Teaching.

With some amendments, it could be a vision for a New Catholic England, China, Japan, America, etc., and even for a New Catholic World Order.


Sliocht as ár Forógra:-
1. Sochai cothrom a bhunu i nÉireann de reir prionsablacha soisialta Chaitlicigh agus de reir thraidisiuin scarunach na hÉireann.

A Just Society
Where do you stand? On the side of justice, or on the side of injustice? While we are mainly concerned with a Just Society in Ireland, we support the same concept in every country in the world.

Irrespective of your creed, race, or racial origin, you can work for a Just Society in your local community.


Sliocht as ár Forógra:-
3. Ard Ríocht na hÉireann a athchóirim
Irish High Kingship
Sliocht as ár Forógra:-
Cuirimid i n-aghaidh:-
3. Comhchumannachas agus Saormhasunachas
Humanum Genus
Of all the papal condemnations of Freemasonry, Pope Leo XIII's 1884 Encyclical Humanum Genus stands unparalleled in strength and brilliance.
5. Sealbhas ag coimhthigh ar thalite is saibhreas aiceanta Éireann.
6. Smacht coimhthioch ar thionscal, tradáil is ceardchumainn na hÉireann.

News
We would like to receive your comments and suggestions on our News Page. Some of these will be published in a proposed Letters Page.
Preasráitisí
Media releases issued on behalf of Pobal na h-Eireann, are on this page.

Inside The Vatican
Provides a comprehensive, independent report on Vatican affairs. Published monthly, except July and August.
Independent Catholic News Service
News provided by Catholic journalists. Appears to be London based.


Bothar
BOTHAR is the charity that works at alleviating poverty and hunger in developing countries through simple sustainable projects. Instead of sending short-term assistance to starving families, Bothar equips each family with a farm animal that can help solve their problems - permanently. Their website is surely worth a visit from you.
Frequently Asked Questions
As you explore this site, a number of questions may occur to you. You may find the answers here.
Clár Plé

All visitors are invited to take part in our forum. Your opinions are important, so why not have your say!


Sliocht as ár Forógra:-
4. To support the restoration of the Tridentine Mass.

The Latin Mass Society
This Society is London based, and put Irish Catholics to shame. The work they do is truely splendid!

Una Voce
Una Voce is an international organization promoting the Latin Tridentine Mass and Gregorian chant.

The Priestly Fraternity of St Peter
This congregation was founded with the blessing of Pope John Paul II. It's members have a special interest in the Tridentine Mass.

Ecclesia Dei Organization
This organization promotes the Tridentine Mass.


Sliocht as ár Forógra:-
5. To encourage all aspects of Irish National Culture and true Irish Separatist Traditions.

So, you want to learn Irish?

Help with learning Irish

Inter-active Irish Lessons

Raidio na Gaeltacha
Irish speaking radio station operating with a 24 hour service. You can listen to the live broadcasts and recorded items.

Foras na Gaeilge

Glor Irish Music Centre
The National Centre for the Performance of Irish Music.

Prove your love of the Irish nation and your loyalty to her by learning Ireland's National Language.


Catholic Encyclopedia
A great site for information about Catholic teaching and the Catholic Church
Cóipcheart © 1978-2006
Seán Mac Eochaidh